سایت آموزشی

» آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششموبسایت آموزشی همراه آموز

امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ به همراه آموز خوش آمدید.

آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششم

Education C++ Programming Language

[quote font_size=”12″ bgcolor=”#” color=”#000000″ bcolor=”#”]همراه آموز : با ما همراه باشید با جلسه ششم آموزش زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس  [/quote]

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششم

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

با نام و یاد خدا،سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان عزیز همراه آموزی،امیدوارم که حال همگیتون خوب خوب باشه.

جلسه ی ششم آموزش زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس (++C) رو امروز با معرفی عملگرها در این زبان شروع خواهیم کرد.

در این جلسه یاد خواهیم گرفت :

 • مفهوم و معرفی عملگرها در سی پلاس پلاس
 • انواع عملگرها در سی پلاس پلاس
 • تقدم عملگرها در سی پلاس پلاس
 • شرکت پذیری عملگرها در سی پلاس پلاس

مفهوم و معرفی عملگرها در سی پلاس پلاس :

عملگر چیست؟ عملگر یا عملگرها نمادهایی هستند که میتوانند بروی یک یا چند عملوند اعمال خاصی را انجام دهند. بطور کلی ما وقتی یک یا چند متغیر با مقدار مشخص تعریف میکنیم نیاز به عملگرها داریم تا بتوانیم روی این متغیرها عملیاتی انجام دهیم عملیاتی همچون : جمع،تفریق،ضرب،تقسیم و …

برای مثال عملگر + میتواند دو مقدار را با هم جمع نماید و یا عملگر * دو مقدار را در هم ضرب نماید و همچنین عملگر / تقسیم دو عدد برهم را محاسبه نماید..

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”2″]

مثال برای درک بهتر :

a+5

در عبارت بالا متغیر a را عملوند و + را عملگر می گویند که دستور بالا متغیر a را با مقدار ۵ جمع مینماید.

[/box]

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

انواع عملگرها در سی پلاس پلاس :

 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای رابطه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای ترکیبی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای متفرقه

 

عملگرهای محاسباتی :

این عملگرهای همانطور که از اسمشان پیداست محاسبات را روی عملوندها انجام می دهند.(در جدول(تصویر) زیر این عملگرها را مشاهده مینمایید)

آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششم

در این جدول شاید % یکمی برایمان عجیب باشد : عملگر % در واقع باقیمانده ی تقسیم را به ما برمی گرداند لطفا به دستورات زیر توجه فرمایید.


[box type=”info” bg=”#” color=”#100f0f” border=”#” radius=”2″ fontsize=”13″]

تحلیل تکه کد بالا :

در خط اول ۳ متغیر با نام های (a,b,c) را از نوع int اعلان کردیم.

در خط دوم مقدار متغیر a را برابر با ۱۰ گذاشتیم.

در خط سوم مقدار متغیر b را برابر با ۲ گذاشتیم.

در خط چهارم هم باقیمانده ی تقسیم (a%b) در متغیر c ریخته یا نگهداری می شود.

در خط پنجم مقدار متغیر c که همان نتیجه ی باقیمانده ی تقسیم (a%b) می باشد را در خروجی نمایش می دهد.

[/box]

عملگرهای افزایشی یا کاهشی : (++,–)

همانطور که از اسمشان معلوم است میتوانند یک واحد یک واحد به یک متغیر همانند a اضافه یا کم نمایند. لطفا به دستورات زیر توجه فرمایید.


[box type=”info” bg=”#” color=”#100f0f” border=”#” radius=”2″ fontsize=”13″]

تحلیل تکه کد بالا :

در خط اول ۳ متغیر با نام های (a,b,c) را از نوع int و مقادیر مشخص اعلان کردیم.

در خط دوم یک واحد به متغیر a اضافه می شود.

در خط سوم یک واحد به متغیر b اضافه می شود.

در خط چهارم یک واحد از متغیر c کم می شود.

در خط پنجم هم مقادیر متغیرهای a و b و c در خروجی نمایش داده می شوند.

یعنی در خروجی باید مقدار متغیر a برابر با ۳ باشد و مقدار متغیر b برابر با ۶ باشد و مقدار متغیر c برابر با ۳ باشد.

نکته:همانطور که مشاهده نمودید عملگرهای افزایشی یا کاهشی چه قبل یا بعد عملوند بیایند یک واحد به آن اضافه خواهد کرد.

[/box]

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

تقدم عملگرهای محاسباتی :

بعضی وقت ها ما یک عبارت داریم که از چندین عملگر تشکیل شده است در این مواقع ما باید بدانیم تقدم عملگرها چه بوده و از آن استفاده نماییم.

ترتیب اجرای عملگرها در سی پلاس پلاس به دو گونه است :

 1. تقدم عملگرها
 2. شرکت پذیری عملگرها

جدول تقدم عملگرهای محاسباتی در سی پلاس پلاس

آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششم

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

شرکت پذیری یعنی اگر در یک عبارت تقدم ها برابر بودند از سمت چپ به سمت راست عبارت را محاسبه میکنیم این یعنی شرکت پذیری در سی پلاس پلاس. در ادامه یک مثال می زنیم که متوجه شوید.

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”2″]

مثال : به عبارت زیر توجه فرمایید : به نظر شما نتیجه عبارت زیر چند می شود؟؟

int m,x=6,y=10;

m=x+y/2*3;

تحلیل :

در عبارت بالا در دستور اول متغیر های m,x,y از نوع int تعریف شده اند و مقدار x برابر با ۶ و مقدار y برابر با ۱۰ می باشد.

در دستور دوم باید حاصل عبارت x+y/2*3 در متغیر m ریخته شود.

در عبارت بالا طبق تقدم عملگرها میبینیم که اول تقدم با / و * می باشد و چون هردو در یک سطح تقدم وجود دارند ما باید از شرکت پذیری عملگرها استفاده کنیم یعنی از سمت چپ با عملگر / شروع میکنیم و سپس حاصل آن را ضرب در ۳ میکنیم و در نهایت با x جمع میکنیم.

پس نتیجه می شود = ۲۱

نکته: عملگرهایی که تقدم آنها یکسان می باشد همانند +,-,/,* و .. ترتیب اجرای آنها بر اساس قاعده ی شرکت پذیری زبان تعیین می شود که در زبان سی پلاس پلاس از سمت چپ به راست می باشد.

[/box]

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

عملگرهای رابطه ای :

عملگرهای رابطه ای در واقع ارتباط بین عملوندها را مشخص میکنند. تمامی اعمال مساوی،کوچکتر،نامساوی و .. توسط عملگرهای رابطه ای مشخص می شوند.

جدول عملگرهای رابطه ای در سی پلاس پلاس

آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششم

اگر به جدول بالا توجه فرمایید ما عملگر == را داریم که یعنی مساوی یا متساوی بودن دو عملوند را مشخص میکند.

[box type=”error” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”2″]

عملگر == با = فرق دارد. عملگر == مساوی بودن دو عملوند را بررسی میکند ولی این = دستور انتساب می باشد.

[/box]

برای درک بهتر این مطلب به دستورات زیر توجه نمایید.


[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”2″]

تحلیل تکه کد بالا :

در دستور اول ما سه متغیر از نوع int تعریف کرده ایم. متغیر x با مقدار ۳ و متغیر y با مقدار ۳ و متغیر z که هیچ مقداری بهش ندادیم.

در دستور دوم متغیر x برابر با متغیر y قرار میگیرد.که عمل درست است چون مقادیر این دو متغیر با هم برابر می باشند.(در اینجا استفاده از عملگر مساوی)

در دستور سوم متغیر z را مقدارش را ۵ قرار میدهیم یا بهتر بگوییم عدد ۵ را به متغیر z انتساب می دهیم.(در اینجا استفاده از دستور انتساب)

[/box]

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

عملگرهای منطقی :

این عملگرها بروی عبارات منطقی عمل میکنند که دارای دو ارزش درستی و نادرستی هستند.در سی پلاس پلاس ارزش درستی با مقادیر غیرصفر و ارزش نادرستی با مقدار صفر مشخص می شوند.

جدول عملگرهای منطقی با ترتیب تقدم

آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششم

مثال برای آشنایی با عملگرهای منطقی در سی پلاس پلاس :


[box type=”info” bg=”#” color=”#100f0f” border=”#” radius=”2″ fontsize=”13″]

تحلیل مثال :

در خط اول ۴ متغیر با نام های (a,b,c,d) را از نوع int و مقادیر مشخص اعلان کردیم.

در خط دوم با استفاده از دستور شرطی if گفتیم اگر متغیر a برابر با متغیر b باشد و متغیر c از متغیر d بزرگتر باشد.

در خط سوم در خروجی چاپ می شود (Yes a=b and c>d) سپس مقادیر متغیرهای (a,b,c,d) نمایش داده می شوند.

نکته: در جلسات بعدی با دستور شرطی if آشنا خواهید شد. در این برنامه هدف آشنایی با عملگر منطقی (&) می باشد.

[/box]

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

عملگرهای ترکیبی :

این عملگرها همانطور که از اسمشان پیداست از ترکیب عملگرهای محاسباتی و عملگر = به وجود آمده اند. تقدم این عملگرها پایین تر از سایر عملگرهاست ..

جدول عملگرهای ترکیبی در سی پلاس پلاس

آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششم

مثال برای آشنایی بیشتر با این عملگرها :


[box type=”info” bg=”#” color=”#100f0f” border=”#” radius=”2″ fontsize=”13″]

تحلیل مثال :

در خط اول ۲ متغیر با نام های (a,b) را از نوع int اعلان کردیم.

در خط دوم و سوم به متغیرهای a و b به ترتیب ۲ و ۲ مقدار دادیم.

در خط چهارم با استفاده از عملگر ترکیبی متغیر a را با متغیر b جمع میکند و نتیجه را در متغیر a میریزد. (مقدار a می شود ۴)

در خط پنجم با استفاده از عملگر ترکیبی متغیر a را ضربدر متغیر b میکند و نتیجه را در متغیر a میریزد. (مقدار a می شود ۸)

در خط ششم نیز مقادیر این دو متغیر در خروجی نمایش داده می شوند. (مقدار a می شود ۸ و مقدار b می شود ۲ )

[/box]

[divide icon=”square” width=”medium” color=”#”]

آموزش زبان سی پلاس پلاس جلسه ششم

[box type=”info” bg=”#” color=”#100f0f” border=”#” radius=”2″ fontsize=”13″]جلسه ی پنجم را از اینجا مشاهده نمایید[/box]

[quote font_size=”12″ bgcolor=”#” color=”#000000″ bcolor=”#”]همراه آموز سایتی برای همه[/quote]

بازدید : بار دسته : آموزش برنامه نویسی ، سی پلاس پلاس تاريخ ارسال : ۱۱ دی ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
نظرات کاربران
  • شما حق دارید در مورد این آموزش نظر دهید،همراه آموز با افتخار نظر شما را دریافت میکند.
  • نظر شما بعد از ارسال باید توسط مدیریت همراه آموز تایید شود.
  • نظراتی که غیر مرتبط با این مطلب باشد منتشر نخواهد شد.